"STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ŚWIETLIK" W PIŃCZOWIE"

Skowronno Dolne, Świętokrzyskie, Skowronno Dolne
KRS: 0000004502 , REGON: 292380157

Cele statutowe

Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych z gmin przyległych do Gminy Pińczów. Organizacja zbiórek charytatywnych: ubrania dla osób w kryzysie uchodźczym oraz innych potrzebujących nakrętki. Prowadzenie rehabilitacji ruchowej oraz ogólnorozwojowej podopiecznych, pomoc psychologiczna, logopedyczna. Organizowanie akcji społecznych dotyczących ważnych problemów społecznych związanych z osobami niepełnosprawnymi np. Zespół Downa, Autyzm, Depresja, Zdrowie Psychiczne w przestrzen...Rozwiń
Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych z gmin przyległych do Gminy Pińczów. Organizacja zbiórek charytatywnych: ubrania dla osób w kryzysie uchodźczym oraz innych potrzebujących nakrętki. Prowadzenie rehabilitacji ruchowej oraz ogólnorozwojowej podopiecznych, pomoc psychologiczna, logopedyczna. Organizowanie akcji społecznych dotyczących ważnych problemów społecznych związanych z osobami niepełnosprawnymi np. Zespół Downa, Autyzm, Depresja, Zdrowie Psychiczne w przestrzeni publicznej Gminy Pińczów - Miasto Pińczów, Skowronno Dolne oraz sąsiadujące miejscowości, spotkań dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Prowadzenie promocji działalności w social mediach poprze pokazywanie codziennej pracy z osobami niepełnosprawnymi, promowanie akcji społecznych ważnych z punktu widzenia społeczności osób niepełnosprawnych. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz dotkniętych niepełnosprawnością bliskich. Organizacja warsztatów dla rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością w zakresie pomocy psychologicznej, instruktażowej dotyczącej rehabilitacji i pracy z dzieckiem oraz powołanie grup wsparcia. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Świetlik prowadzi telefon zaufania z pomocą psychologiczną dla młodzieży szkolnej w związku z sygnałami otrzymywanymi ze środowiska rodziców dzieci i młodzieży zarówno w dysfunkcjach jak i bez dysfunkcji. Stowarzyszenie pomagało także osobom dorosłym w kryzysie, wywołanym różnymi czynnikami. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie Świetlik wsparło finansowo pobyty na turnusach rehabilitacyjnych swoich podopiecznych. Stowarzyszenie dokonało pomocy w zakresie dofinansowania zakupu leków, środków higienicznych, wynajmu niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych służących usprawnieniu organizmu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 823.541,27 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 823.541,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona