REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO "SZLAK BRDY"

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Sienkiewicza 1/I
KRS: 0000004349 , NIP: 9670357401 , REGON: 091361069
star

Cele statutowe

Pttk skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiajace im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa, oraz według par. 8 statutu pttk.
Debiutująca Organizacja Pożytku Publicznego