TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA NICZE

Pabianice, Łódzkie, Grobelna 6
KRS: 0000003793 , NIP: 7311800775 , REGON: 472778805
star

Cele statutowe

Uczczenie pamięci karola nicze- wybitnego pianisty i pabianiczanina
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.928,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 24.928,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego