RUDZKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "RELAKS" Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ruda Śląska, Śląskie, Oddział Młodzieży Powstańczej 14
KRS: 0000003736 , NIP: 6412215173 , REGON: 276960097

Cele statutowe

Wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków ich życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, a w szczególności: 1. Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans tych osób. 2. Ochrona i promocja zdrowia. 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 4. Przeciwdziałanie izolacji osób i r...Rozwiń
Wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków ich życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, a w szczególności: 1. Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans tych osób. 2. Ochrona i promocja zdrowia. 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 4. Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych. 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 6. Promocja i organizacja wolontariatu. 7. Nauka, edukacja, oświata i wydawnictwo. 8. Upowszechnianie kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji i turystyki. 9. Promocja kultury i sztuki. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.065,17 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 37.395,00 zł
Razem 58.460,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona