KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH

Żory, Śląskie, Aleja Wojska Polskiego 4
KRS: 0000003519 , NIP: 6511566711 , REGON: 276756994

Cele statutowe

1). Krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczpospolitej Polskiej. 2). Popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony Państwa. 3). Pielęgnowanie wielowiekowej tradycji i obyczajów Bractwa Strzeleckiego w Żorach. 4). Szerzenie idei Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i przyjaźni ludzi....Rozwiń
1). Krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczpospolitej Polskiej. 2). Popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony Państwa. 3). Pielęgnowanie wielowiekowej tradycji i obyczajów Bractwa Strzeleckiego w Żorach. 4). Szerzenie idei Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej braterstwa i przyjaźni ludzi. 5). Zachowanie pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa w zjednoczonej Europie. 2. W zakresie działalności pożytku publicznego celem Bractwa jest: 1). Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2). Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej. 3). Wspomaganie kultury fizycznej i sportu. 4). Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa. 5). Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 45.540,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 63.235,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 108.775,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona