LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁAŻOWIANKA" W BŁAŻOWEJ

Błażowa, Podkarpackie, Armii Krajowej 11
KRS: 0000003316 , NIP: 8132979841 , REGON: 690655347
star star

Cele statutowe

A) Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, B) Rozwijanie sportu wyczynowego i upowszechnianie gier sportowych, przede wszystkim w zakresie dyscyplin: piłki nożnej, tenisa stołowego i brydża sportowego, C) Podejmowanie innych działań na rzecz upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia, D) Promowanie wzorców i dobrych praktyk w zakresie zdrowego i aktywnego życia i spędzania wolnego czasu,...Rozwiń
A) Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, B) Rozwijanie sportu wyczynowego i upowszechnianie gier sportowych, przede wszystkim w zakresie dyscyplin: piłki nożnej, tenisa stołowego i brydża sportowego, C) Podejmowanie innych działań na rzecz upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia, D) Promowanie wzorców i dobrych praktyk w zakresie zdrowego i aktywnego życia i spędzania wolnego czasu, E) Działanie na rzecz integracji społecznej środowisk dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia, kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i wypoczynku, F) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych, G) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, H) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, I) Wychowywanie swych członków w poczuciu odpowiedzialności za rozwój i przyszłość ojczyzny Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 14.543,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 54.052,15 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 134.252,04 zł
Razem 202.847,19 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona