CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE "BEZPIECZNA PRZYSTAŃ"

Kuźnia Raciborska, Śląskie, Powstańców 15
KRS: 0000003204 , NIP: 6391115689 , REGON: 272434880

Cele statutowe

1. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki, postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelicznej. 2. Popularyzowanie wiedzy ewangelicznej. 3. Kształtowanie postaw respektowania prawno-konstytucyjnego porządku społecznego naszego kraju. 4. Krzewienie gospodarności i etosu pracy. 5. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami dysfunkcji społecznej. 6. Włączanie się do ogólnospołecznych akcji na rzecz kształtowania postaw...Rozwiń
1. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki, postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelicznej. 2. Popularyzowanie wiedzy ewangelicznej. 3. Kształtowanie postaw respektowania prawno-konstytucyjnego porządku społecznego naszego kraju. 4. Krzewienie gospodarności i etosu pracy. 5. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami dysfunkcji społecznej. 6. Włączanie się do ogólnospołecznych akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania. 7. Działanie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (narkotycznych). 8. Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń, skutków i przeciwdziałaniu patologiom społecznym. 9. Samopomoc koleżeńska. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.796,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 20,60 zł
Razem 16.816,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona