KLUB ABSTYNENTÓW "KROKUS" GLIWICE

Gliwice, Śląskie, Daszyńskiego 28
KRS: 0000003074 , NIP: 6312291967 , REGON: 272087444
star star star star

Cele statutowe

Celem działania klubu w sferze zadań publicznych jest: 1. Działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań dewiacyjnych. 2. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchowego osób uzależnionych i ich rodzin. 3. Opracowywanie programów i metod adaptacyjnych, pomocnych i służącym osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie. 4. Promocji...Rozwiń
Celem działania klubu w sferze zadań publicznych jest: 1. Działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań dewiacyjnych. 2. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchowego osób uzależnionych i ich rodzin. 3. Opracowywanie programów i metod adaptacyjnych, pomocnych i służącym osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie. 4. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 5. Współpraca i wzajemna pomoc członkom klubu. 6. Działalność charytatywna. 7. Ochrona i promocja zdrowia. 8. Dążenie do trwałej abstynęcji członków klubu. 9. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 11. Stworzenie alternatywnego środowiska osobom pragnącym wyjść z uzależnień. 12. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia. 13. Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych. 14. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzenia wolnego czasu w atmosferze trzeźwości 15. Promocji i organizację wolontariatu. 16. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w sposób zapewniający wystarczające zaspokojenie potrzeb społecznych. 17. Prowadzenia szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach, terapii i leczenia uzależnień oraz form adaptacji przy wyjściu z uzależnienia osób nim dotkniętych, dla członków klubu i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia. 18. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ciąg dalszy w § 4 statutu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 85.014,03 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.130,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 5.748,00 zł
Razem 97.892,03 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona