KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Jastrzębie-Zdrój, Śląskie, Wielkopolska 1A
KRS: 0000003024 , NIP: 6331807461 , REGON: 003448818
star star star

Cele statutowe

Celem Komitetu jest wszechstronne działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz seniorów poprzez rehabilitację społeczną, zawodową, leczniczą oraz tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym na miarę ich możliwości oraz wsparcie ich rodzin oraz opiekunów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...Rozwiń
Celem Komitetu jest wszechstronne działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz seniorów poprzez rehabilitację społeczną, zawodową, leczniczą oraz tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym na miarę ich możliwości oraz wsparcie ich rodzin oraz opiekunów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.087.471,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.970,80 zł
Działalność Gospodarcza 189.456,12 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 43.967,34 zł
Razem 3.329.865,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona