TOWARZYSTWO "SPRAWNI INACZEJ"

Jastrzębie-Zdrój, Śląskie, 11 Listopada 2
KRS: 0000002790 , NIP: 6331995563 , REGON: 272573340
star star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest: § 9 1. Działalność na rzecz propagowania idei społeczeństwa otwartego w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i ustawodawstwa zwykłego. 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnych, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia. 3. Prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej i społecznej we współpracy ze specjalistycznymi p...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest: § 9 1. Działalność na rzecz propagowania idei społeczeństwa otwartego w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i ustawodawstwa zwykłego. 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnych, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia. 3. Prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej i społecznej we współpracy ze specjalistycznymi placówkami. 4. Wsparcie procesu edukacji, kreowanie rozwiązań na każdym jej etapie. 5. Reprezentowanie interesów środowiska dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. 6. Kształtowanie właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych i osobami niepełnosprawnymi. 7. Przeciwdziałanie izolacji osób niepełnosprawnych, wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych. 8. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy. 9. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. 10. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych 11. Integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów z osobami sprawnymi z terenu miasta. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 62.124,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 33.743,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 5.880,00 zł
Pozostałe 627,22 zł
Razem 102.374,72 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona