STOWARZYSZENIE MUZYCZNE "AKOLADA"

Poznań, Wielkopolskie, Głogowska 131/133
KRS: 0000002635 , NIP: 7811684013 , REGON: 634144610

Cele statutowe

Podstawowym celem działania jest propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej., popularyzacja twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych, propagowani inicjatyw, postaw i działań podnoszących poziom artystyczny, pielęgnowanie tradycji kulturalnych i patriotycznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalności w tym zakresie Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w t...Rozwiń
Podstawowym celem działania jest propagowanie szeroko rozumianej kultury muzycznej., popularyzacja twórczości amatorskich zespołów muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych, propagowani inicjatyw, postaw i działań podnoszących poziom artystyczny, pielęgnowanie tradycji kulturalnych i patriotycznych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalności w tym zakresie Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, w tym ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 96.651,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.168,32 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 10.000,00 zł
Razem 137.819,42 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona