SOSNOWIECKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŻYCIE"

Sosnowiec, Śląskie, 3 Maja 11
KRS: 0000002116 , NIP: 6443023262 , REGON: 277478480
star star star star

Cele statutowe

Działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę ich warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju poprzez: 1)ochronę i promocję zdrowia 2)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 3)przeciwdziałanie izolacji wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych 4)promocję i organizac...Rozwiń
Działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę ich warunków życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju poprzez: 1)ochronę i promocję zdrowia 2)działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 3)przeciwdziałanie izolacji wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych 4)promocję i organizację wolontariatu 5)promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy 6) naukę i edukację Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 47.698,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.412,50 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 14.686,58 zł
Razem 73.797,38 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona