STOWARZYSZENIE REKREACYJNO-SPORTOWE "GWIAZDA" RUDA ŚLĄSKA

Ruda Śląska, Śląskie, Burszki 7
KRS: 0000001693 , NIP: 6412215500 , REGON: 276911377
star star star star star

Cele statutowe

1. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci. 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu. 4. Propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego 5. Realizacja programów profilaktycznych 6. Promocja Miasta Ruda Śląska 7. Wspieranie społecznej aktywności ob...Rozwiń
1. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. 2. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci. 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu. 4. Propagowanie, rozwój i wspieranie sportu rodzinnego 5. Realizacja programów profilaktycznych 6. Promocja Miasta Ruda Śląska 7. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, grup społecznych i instytucji pozarządowych w działaniach skierowanych na popularyzację postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego; 8. Skupienie we wspólnym działaniu osób, którym bliskie są sprawy ochrony przyrody i środowiska naturalnego w szerokim pojęciu; 9. Pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w szerokim froncie podobnych działań na rzecz przyrody i środowiska naturalnego Śląska i Polski. 10. Inicjowanie, wspomaganie i promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną, historyczną i ekologiczną miasta Rudy Śląskiej, regionu i kraju, w tym wspomaganie i promowanie osiągnięć lokalnych twórców oraz środowisk artystycznych, związanych z działalnością obywatelską, proekologiczną i ochroną środowiska naturalnego oraz kultywowaniem miejscowych i regionalnych tradycji 11. Wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, związanych z kulturą, tradycją, historią i ekologią miasta, regionu i kraju. 12. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez propagowanie wzorców aktywnego, zdrowego, proekologicznego stylu życia, zachęcanie do aktywnego wypoczynku wśród przyrody oraz rozwijanie zamiłowania do turystyki lokalnej i regionalnej. 13. Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli 14.Popieranie, integracja i promocja organizacji pozarządowych 15. Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 784.937,94 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 470.753,13 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.255.691,07 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona