KLUB SPORTOWY "PŁOMIEŃ" POŁOMIA

Połomia, Śląskie, Centralna 83A
KRS: 0000001685 , NIP: 6471774313 , REGON: 277570688

Cele statutowe

1.Klub prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, w tym w szczególności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu. 2.Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. 3.Klub nie działa w celu...Rozwiń
1.Klub prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, w tym w szczególności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu. 2.Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. 3.Klub nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągana nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona będzie na działalność o której mowa w ust. 1. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 150.975,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.032,10 zł
Działalność Gospodarcza 12.726,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1,00 zł
Razem 188.734,46 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona