KLUB SPORTOWY "GÓRNIK - RADLIN" W RADLINIE

Radlin, Śląskie, Korfantego 17
KRS: 0000001619 , NIP: 6470508578 , REGON: 270528944
star star star

Cele statutowe

Cele statutowe Klubu są zawarte w Statucie w paragrafie 7 pkt 1: Celem Klubu jest: a. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. b. Troska o rozwój fizyczny społeczeństwa, a także budzenie zainteresowania sportem szczególnie wśród dzieci i młodzieży. c. Organizowanie oraz stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania sportu. d. Stwarzanie swoim członkom warunków do systematycznego rozwijania umiejętności sportowych i aktywnego spędza...Rozwiń
Cele statutowe Klubu są zawarte w Statucie w paragrafie 7 pkt 1: Celem Klubu jest: a. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. b. Troska o rozwój fizyczny społeczeństwa, a także budzenie zainteresowania sportem szczególnie wśród dzieci i młodzieży. c. Organizowanie oraz stwarzanie dogodnych warunków do uprawiania sportu. d. Stwarzanie swoim członkom warunków do systematycznego rozwijania umiejętności sportowych i aktywnego spędzania wolnego czasu. e. Propagowanie uczciwego współzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie „fair play”. f. Integracja środowiska lokalnego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 346.367,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.865,00 zł
Działalność Gospodarcza 95.883,92 zł
Przychody Finansowe 187,24 zł
Pozostałe 4.720,13 zł
Razem 450.023,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona