"OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ SZCZYGŁOWICE"

Knurów, Śląskie, Górnicza 2
KRS: 0000001095 , NIP: 9690051450 , REGON: 270209972

Cele statutowe

1.Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym na rzecz rekreacji ruchowej. 2.Mobilizacja lokalnej społeczności do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności osoby starsze, młodzież i dzieci. 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych. 4. Krzewienie wśród członków zrzeszonych w stowarzyszeniu: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych...Rozwiń
1.Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym na rzecz rekreacji ruchowej. 2.Mobilizacja lokalnej społeczności do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności osoby starsze, młodzież i dzieci. 3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych. 4. Krzewienie wśród członków zrzeszonych w stowarzyszeniu: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. 5. Promowanie i organizacji wolontariatu. 6. Prowadzenie działalności w zwalczaniu patologi społecznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 24.785,32 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 430.856,85 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 455.642,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona