KUJAWSKO-POMORSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

BYDGOSZCZ, Kujawsko-pomorskie, GDAŃSKA 163
KRS: 0000000594 , NIP: 9671043277 , REGON: 090528426
star star star star

Cele statutowe

Przedmiotem działalności Związku jest działalność statutowa na rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz członków Związku, w zakresie sfery zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.Nr 96,poz.873 z póżn.zm.),w zakresie działalności związanej ze sportem-PKD 9262 Z, w szczególności polegającej na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Związek może prowadzić w/w działalność zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie...Rozwiń
Przedmiotem działalności Związku jest działalność statutowa na rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz członków Związku, w zakresie sfery zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.Nr 96,poz.873 z póżn.zm.),w zakresie działalności związanej ze sportem-PKD 9262 Z, w szczególności polegającej na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Związek może prowadzić w/w działalność zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. 1.Do zakresu działalności prowadzonej odpłatnie zalicza się: -działalność związaną ze sportem – PKD 92 62 Z,w szczególności polegającą na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. 2. Do zakresu działalności prowadzonej nieodpłatnie zalicza się: -działalność związaną ze sportem –PKD 92 62 Z, w szczególności polegającą na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Podstawowym celem Związku jest w szczególności rozwój lekkiej atletyki, na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cele o których wyżej mowa, Związek realizuje poprzez : a/ ustalanie kierunków rozwoju lekkiej atletyki na terenie województwa, b/ opracowanie planów szkoleniowych, c/ prowadzenie i organizowanie szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, działaczy i sędziów, d/ opracowanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi, e/realizację zadań wynikających z ustaleń władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki o raz zadań określonych statutem Związku, f/organizowanie imprez i zawodów lekkoatletycznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 697.604,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.738.367,89 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 90.358,47 zł
Pozostałe 84.642,45 zł
Razem 5.610.972,86 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona