FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Kraków, Małopolskie, Tyniecka 6
KRS: 0000050285 , NIP: 6791001831 , REGON: 350524456
star star star star

Cele statutowe

1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w zakresie: a) ochrony i promocji zdrowia, b) leczenia zachowawczego i chirurgicznego, c) uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych, d) rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej, e) rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie, f) nauki, oświaty, edukacji i wychowania, g) promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki, h) organizacj...Rozwiń
1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w zakresie: a) ochrony i promocji zdrowia, b) leczenia zachowawczego i chirurgicznego, c) uzyskiwania wspomagających urządzeń optycznych, d) rehabilitacji indywidualnej, zawodowej i społecznej, e) rozwoju talentu osób uzdolnionych plastycznie i muzycznie, f) nauki, oświaty, edukacji i wychowania, g) promocji kultury fizycznej, wypoczynku, rekreacji, sportu i turystyki, h) organizacji doskonalenia zawodowego, i) pomocy społecznej i popierania wszelkich działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków dla realizacji wyżej wymienionych celów. 2. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy. 3. Promowanie i wspieranie rozwoju oraz upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. 4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin. 5. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. 6. Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom niepełnosprawnym, niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej. 7. Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 425.427,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.423,34 zł
Razem 430.850,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona