STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON

Sopot, Pomorskie, Książąt Pomorskich 16-18
KRS: 0000049858 , NIP: 5851011236 , REGON: 190277524
star star star star

Cele statutowe

1. Zrzeszanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji oraz poprawy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, 2. Wspieranie inicjatyw osób niepełnosprawnych w dążeniu do poprawy warunków materialnych socjalnych oraz służących wyrównaniu szans ich i ich rodzin, poprzez między innymi współdziałanie z organami administracji państwowej oraz organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji i pomoc...Rozwiń
1. Zrzeszanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji oraz poprawy stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, 2. Wspieranie inicjatyw osób niepełnosprawnych w dążeniu do poprawy warunków materialnych socjalnych oraz służących wyrównaniu szans ich i ich rodzin, poprzez między innymi współdziałanie z organami administracji państwowej oraz organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji i pomocy osobom niepełnosprawnym, 3. Wspieranie inicjatyw osób fizycznych i prawnych w kierunku pomocy osobom niepełnosprawnym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 865.948,42 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 7.169,43 zł
Pozostałe 132.855,40 zł
Razem 1.005.973,25 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona