LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" W KOWALEWIE POMORSKIM

Kowalewo Pomorskie, Kujawsko-pomorskie, Chopina 26
KRS: 0000049585 , NIP: 8781473251 , REGON: 001069620
star star star

Cele statutowe

Podstawowym celem Klubu jest upowszechnianie i popieranie form kultury fizycznej dla całego społeczeństwa. Cele szczególne: - organizowanie sekcji sportowych, szkolenia sportowego, - otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju sportu, - ustalanie programów i kierunków rozwoju Klubu, - organizowanie imprez z zakresu masowej kultury fizycznej, - uczestniczenie w systemie zawodów sportowych, - propagowanie rozwoju kultury fizycznej przez aktywne uczestniczenie...Rozwiń
Podstawowym celem Klubu jest upowszechnianie i popieranie form kultury fizycznej dla całego społeczeństwa. Cele szczególne: - organizowanie sekcji sportowych, szkolenia sportowego, - otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju sportu, - ustalanie programów i kierunków rozwoju Klubu, - organizowanie imprez z zakresu masowej kultury fizycznej, - uczestniczenie w systemie zawodów sportowych, - propagowanie rozwoju kultury fizycznej przez aktywne uczestniczenie w realizacji programów o zasięgu gminnym, wojewódzkim i krajowym, - współdziałanie ze szkołami na terenie gminy - zapewnienie młodzieży możliwości uprawiania i doskonalenia umiejętności sportowych, - współdziałanie w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz aktywnych form wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami, - realizowanie zadań wynikających z przyjętych programów, - zarządzanie udostępnionymi obiektami sportowymi, upowszechnianie sportu i turystyki osób niepełnosprawnych . Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 114.994,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 114.994,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona