NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY

KAMIONKA, Warmińsko-mazurskie, KAMIONKA 7
KRS: 0000047959 , NIP: 9840103103 , REGON: 510908905

Cele statutowe

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny to organizacja dobroczynna działająca od 1999r. Jej celem jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego oraz regionu Warmii i Mazur przez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy lokalne. Celem Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny jest: 1) Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego. 2) Pro...Rozwiń
Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny to organizacja dobroczynna działająca od 1999r. Jej celem jest poprawa warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego oraz regionu Warmii i Mazur przez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy lokalne. Celem Stowarzyszenia Nidzicki Fundusz Lokalny jest: 1) Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego. 2) Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. 3) Rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. 4) Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresie objętym celami stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 350.111,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 27.252,58 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 305.776,90 zł
Razem 683.140,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona