AUTOMOBILKLUB OPOLSKI

Opole, Opolskie, Wrocławska 102
KRS: 0000047846 , NIP: 7540003419 , REGON: 001300454
star star

Cele statutowe

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki . Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Upowszechnianie praw i ochrona konsumentów w zakresie związanym z motoryzacją Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Działanie na rzecz...Rozwiń
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki . Upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej. Działanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Upowszechnianie praw i ochrona konsumentów w zakresie związanym z motoryzacją Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Pomoc ofiarom wypadków Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.412,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 94.670,00 zł
Działalność Gospodarcza 83.521,38 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.040,87 zł
Razem 189.644,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku