STOWARZYSZENIE "ŻYĆ INACZEJ"

Wrocław, Dolnośląskie, Kamieńskiego 10 B
KRS: 0000047811 , NIP: 8981908009 , REGON: 932195309
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest pomoc poprzez działania na rzecz ogółu społeczności, osób w sytuacji kryzysowej, oraz wszystkich osób, które chcą poprawić jakość swojego życia i poszerzyć swoją świadomość. Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez : I. działania profilaktyczne w zakresie patologii społecznych; II. działania łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk społecznych; II. inne działania sprzyjające rozwojowi stosowanych celów Organizacji; IV.Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowa...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest pomoc poprzez działania na rzecz ogółu społeczności, osób w sytuacji kryzysowej, oraz wszystkich osób, które chcą poprawić jakość swojego życia i poszerzyć swoją świadomość. Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez : I. działania profilaktyczne w zakresie patologii społecznych; II. działania łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk społecznych; II. inne działania sprzyjające rozwojowi stosowanych celów Organizacji; IV.Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 339.670,81 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.155,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 7.229,08 zł
Razem 353.054,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona