STOWARZYSZENIE CYWILNYCH ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH Z PSAMI STORAT

Rzeszów, Podkarpackie, Kamińskiego 3
KRS: 0000047423 , NIP: 8133147893 , REGON: 690698641
star star star

Cele statutowe

1. Wykorzystanie psów w ratownictwie a. Poszukiwawczym b. Lawinowym c. Katastrofowym (gruzowym) d. Wodnym e. Innym 2. Zapobieganie wypadkom 3. Ochrona środowiska
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 62.218,37 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.486,43 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.090,77 zł
Razem 70.795,57 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego