GMINNE ZRZESZENIE "LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE"

Ujazd, Opolskie, Sławięcicka 19
KRS: 0000047412 , NIP: 7561831966 , REGON: 532233264
star star star

Cele statutowe

PROPAGOWANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE DZIAŁANIA ZRZESZENIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO. ROZWIJANIE, INICJOWANIE, WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ORAZ REKREACYJNEJ.1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 2. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, 3. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTAL...Rozwiń
PROPAGOWANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE DZIAŁANIA ZRZESZENIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO. ROZWIJANIE, INICJOWANIE, WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ORAZ REKREACYJNEJ.1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 2. DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, 3. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, 6. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, 7.NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, 8. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWA, 9. PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, 10. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 11. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU 12. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZIN, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA, 13. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 39.156,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 150.797,50 zł
Razem 189.954,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona