TOWARZYSTWO "PRZYJACIELE SZKOŁY"

Biskupiec, Warmińsko-mazurskie, Chrobrego 15
KRS: 0000047361 , NIP: 7393353011 , REGON: 510480867
star

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest: wspieranie działalności szkoły podstawowej nr. 3 w biskupcu, wszechstronne wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej , prozdrowotnej, komunikacyjnej, obywatelskiej, ekonomicznej i samorządowej, dbałość o rozwój bazy dydaktycznej szkoły, kształtowanie opinii i ocen na temat stanu szkolnictwa, organizacja życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej, inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu doskonalenie org...Rozwiń
Celem towarzystwa jest: wspieranie działalności szkoły podstawowej nr. 3 w biskupcu, wszechstronne wzbogacanie możliwości edukacyjnych dzieci, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej , prozdrowotnej, komunikacyjnej, obywatelskiej, ekonomicznej i samorządowej, dbałość o rozwój bazy dydaktycznej szkoły, kształtowanie opinii i ocen na temat stanu szkolnictwa, organizacja życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej, inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu doskonalenie organizacji życia szkoły Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 458,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 458,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego