"FUNDACJA OCHRONY PRZYRODY I POMOCY ZWIERZĘTOM FOP"

Wrocław, Dolnośląskie, Energetyczna 6/15
KRS: 0000047247 , NIP: 8992282200 , REGON: 930914527
star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji i podstawowym przedmiotem działalności jest współuczestniczenie w ochronie przyrody a zwłaszcza świata zwierzęcego w szczególności zaś niesienie wszechstronnej pomocy bezdomnym zwierzętom i innym wymagającym opieki i interwencji w związku z niewłaściwym ich traktowaniem, oraz ochrona innych składników przyrody, a tym samym środowiska naturalnego w ogólności, ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Udzielanie wsparcia schroniskom, organizacjom, przytul...Rozwiń
Celem Fundacji i podstawowym przedmiotem działalności jest współuczestniczenie w ochronie przyrody a zwłaszcza świata zwierzęcego w szczególności zaś niesienie wszechstronnej pomocy bezdomnym zwierzętom i innym wymagającym opieki i interwencji w związku z niewłaściwym ich traktowaniem, oraz ochrona innych składników przyrody, a tym samym środowiska naturalnego w ogólności, ekologia i ochrona zwierząt, oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Udzielanie wsparcia schroniskom, organizacjom, przytuliskom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania istniejących w sąsiedztwie innych składników przyrody. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 107.596,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.911,62 zł
Razem 112.508,52 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku