CHŁOPIĘCY CHÓR KATEDRALNY "PUERI CANTORES TARNOVIENSES"

Tarnów, Małopolskie, Kapitulna 3
KRS: 0000046848 , NIP: 8732796155 , REGON: 005707840
star star star star

Cele statutowe

Celami statutowymi organizacji są: 1) kultywowanie chóralnej muzyki sakralnej w ramach liturgii i podczas koncertów a przez to podnoszenie ogólnego poziomu kultury muzycznej, 2) edukacja na płaszczyźnie intelektualnej, emocjonalnej, duchowej i kulturowej członków Chóru, 3) reprezentowanie Tarnowa i Diecezji Tarnowskiej w kraju i za granicą w dziedzinie religijnej kultury muzycznej, 4) promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 5) org...Rozwiń
Celami statutowymi organizacji są: 1) kultywowanie chóralnej muzyki sakralnej w ramach liturgii i podczas koncertów a przez to podnoszenie ogólnego poziomu kultury muzycznej, 2) edukacja na płaszczyźnie intelektualnej, emocjonalnej, duchowej i kulturowej członków Chóru, 3) reprezentowanie Tarnowa i Diecezji Tarnowskiej w kraju i za granicą w dziedzinie religijnej kultury muzycznej, 4) promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 5) organizowanie wypoczynku oraz warsztatów szkoleniowych dla chórzystów. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 106.089,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.500,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 122.589,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona