GRUPA AKTYWNEJ REHABILITACJI - REKRYTERINGSGRUPPEN REGION LUBELSKI

Lublin, Lubelskie, Stanisława Leszczyńskiego 23
KRS: 0000046256 , NIP: 9461839372 , REGON: 430476340

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia, jako organizacji społecznej jest: 1. Działalaność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego, skierowana na ich aktywizację społeczną, zawodową i sportową. 2. Ochrony i promocji zdrowia, a szczególnie rozwój, wspieranie i popularyzacja różnych form i metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacji poprzez sport i tak zwanej "Aktywnej re...Rozwiń
Celem stowarzyszenia, jako organizacji społecznej jest: 1. Działalaność na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego, skierowana na ich aktywizację społeczną, zawodową i sportową. 2. Ochrony i promocji zdrowia, a szczególnie rozwój, wspieranie i popularyzacja różnych form i metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacji poprzez sport i tak zwanej "Aktywnej rehabilitacji". 3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych. 4. Prowadzenie działalności z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 5. Prowadzenie działalności w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. 6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. 7. Ochrona i reprezentowanie praw osób niepełnosprawnych oraz organizacji działających w ich interesie, ze szczególnym uwzględnieniem osób i organizacji związanych ze stowarzyszeniem. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.163,48 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 12.163,48 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona