STOWARZYSZENIE "MUMINKI"

Wrocław, Dolnośląskie, Nowodworska 64
KRS: 0000046046 , NIP: 8951758226 , REGON: 930468499
star

Cele statutowe

1. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z konstytucji rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego. 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia. 3. Pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowanie i rozwijanie nowych form rehabilitacji leczniczej. 4. Ułatwi...Rozwiń
1. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należnych im praw wynikających z konstytucji rzeczpospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego. 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia. 3. Pomoc w rozpoczęciu i kontynuacji szeroko rozumianej rehabilitacji, propagowanie i rozwijanie nowych form rehabilitacji leczniczej. 4. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej. 5. Wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji. 6. Pomoc w zapewnieniu godnej i pogodnej jesieni życia. 7. Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących prawnej sfery życia osób niepełnosprawnych. 8. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. 9. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych. 10. Konsolidowanie osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół z regionu dolnego śląska, stworzenie reprezentatywnej grupy społecznej w stosunku do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej. 11. Nawiązywanie i propagowanie krajowej i miedzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawnych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.915,04 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 10.915,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego