STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "BESKID"

BIELSKO-BIAŁA, Śląskie, 1 MAJA 12
KRS: 0000045656 , NIP: 5471888795 , REGON: 072308182

Cele statutowe

1) zespolenie obecnych i byłych członków zespołu pieśni i tańca "Beskid", zwanym dałej "Zespołem", ich rodzin oraz przyjaciół; 2) podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez popularyzację i kultywowanie Polskiej muzyki, pieśni i tańca ludowego; 3) inicjowanie i organizowanie działań promujących uczestnictwo w kulturze, aktywność twó...Rozwiń
1) zespolenie obecnych i byłych członków zespołu pieśni i tańca "Beskid", zwanym dałej "Zespołem", ich rodzin oraz przyjaciół; 2) podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymywania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez popularyzację i kultywowanie Polskiej muzyki, pieśni i tańca ludowego; 3) inicjowanie i organizowanie działań promujących uczestnictwo w kulturze, aktywność twórczą, fizyczną w tym sportową w ramach kultury, zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz zamiłowanie do pracy zespołowej; 4) wychowywanie świadomego odbiorcy sztuki i kultury ludowej poprzez rozwijanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wrażliwości i zamiłowania do piękna Polskiego folkloru; 5) upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych i obywatelskich umożliwiających dzieciom, młodzieży i dorosłym uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska; 6) pomoc finansowa oraz materialna obecnym i byłym członkom zespołu oraz ich rodzinom; 7) promocja i organizacja wolontariatu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.996,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 4.904,91 zł
Razem 10.901,21 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego