OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIKOWCU

Dzikowiec, Dolnośląskie, Dzikowiec 94 B
KRS: 0000045037 , NIP: 8851488916 , REGON: 891305175
star star star star

Cele statutowe

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi; udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk; uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej; udział w obronie cywilnej; podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, w tym na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz odnowy obiektów sakralnych; rozwi...Rozwiń
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi; udział w akcjach ratowniczych podczas pożarów i innych klęsk; uświadamianie ludności o potrzebie i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej; udział w obronie cywilnej; podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury, w tym na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz odnowy obiektów sakralnych; rozwijanie wśród członków OSP zamiłowań i zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu oraz wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.703.876,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 188,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.704.064,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona