TOWARZYSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POGORZELI

Pogorzela, Wielkopolskie, Plac Powstańców Wielkopolskich 1
KRS: 0000044699 , NIP: 6961637316 , REGON: 410351021
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: 1) niesienie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym, 2) poprawa warunków życia i zdrowia dzieci i osób niepełnosprawnych, 3) reprezentowania interesów dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 4) integracja środowisk dzieci i osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, 5) likwidacja wszelkich barier, 6) niesienie pomocy dzieci...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: 1) niesienie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym, 2) poprawa warunków życia i zdrowia dzieci i osób niepełnosprawnych, 3) reprezentowania interesów dzieci i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 4) integracja środowisk dzieci i osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, 5) likwidacja wszelkich barier, 6) niesienie pomocy dzieciom i osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych i innych wypadkach komunikacyjnych, 7) udzielanie szkołom i innym placówkom o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktyczno - terapeutycznym, terapeutycznym wszechstronnej pomocy dla wspomagania procesów wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych profilaktycznych i rehabilitacyjnych, 8) pomoc osobom bezrobotnym, samotnym matkom, osobom marginalizowanym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, 9) tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych i starszych, 10) niesienie pomocy określonej grupie najbardziej poszkodowanych, będącej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa, 11) zaopatrywanie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny. 12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 13) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 14) szerzenie kultury, sztuki, krajoznawstwa, ochrony dóbr kulturowych i tradycji, 15) przeciwdziałania patologiom społecznym, 16) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 26.619,71 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 2.500,00 zł
Razem 29.119,71 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego