KOŚCIAŃSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO I UDARU MÓZGU

Kościan, Wielkopolskie, Szpitalna 8
KRS: 0000044598 , NIP: 6981661329 , REGON: 411414427
star star star star

Cele statutowe

Towarzystwo, działające z poszanowaniem przepisów prawa i zasad współżycia społecznego ma na celu: 1) zrzeszanie osób chorych na stwardnienie rozsiane, osób po przebytym udarze mózgu oraz ich przyjaciół, w dążeniu do osiągnięcia poprawy warunków życia chorych i stanu zdrowia, 2) tworzenie, zrzeszonym w towarzystwie osobom chorym, optymalnych warunków sprzyjających jak najaktywniejszemu ich udziałowi w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym, gospodarczym i kulturalnym, 3) mobilizowanie osób chory...Rozwiń
Towarzystwo, działające z poszanowaniem przepisów prawa i zasad współżycia społecznego ma na celu: 1) zrzeszanie osób chorych na stwardnienie rozsiane, osób po przebytym udarze mózgu oraz ich przyjaciół, w dążeniu do osiągnięcia poprawy warunków życia chorych i stanu zdrowia, 2) tworzenie, zrzeszonym w towarzystwie osobom chorym, optymalnych warunków sprzyjających jak najaktywniejszemu ich udziałowi w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym, gospodarczym i kulturalnym, 3) mobilizowanie osób chorych, będących członkami towarzystwa, do podejmowania wysiłku wszechstronnej rehabilitacji i leczenia, prowadzących do osiągania optymalnego, przy ich schorzeniach, poziomu funkcjonowania w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, zawodowym i społecznym, 4) uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej ludzi zrzeszonych w towarzystwie, kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami i wyzwalanie pozytywnych inicjatyw ukierunkowanych na pomoc osobom niepełnosprawnym, 5) edukacja rodzin osób chorych oraz ogółu społeczeństwa w zakresie pozwalającym zrozumienie specyfiki choroby stwardnienia rozsianego oraz udaru mózgu a także problemów, z którymi borykają się osoby, które zapadły na te schorzenia, 6) występowanie na zewnątrz towarzystwa w interesie osób chorych, w nim zrzeszonych oraz współdziałanie z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stawiającymi sobie za cel pomoc osobom niepełnosprawnym, 7) rehabilitację i leczenie osób chorych na stwardnienie rozsiane i po udarze mózgu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.000,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 13.678,10 zł
Razem 78.678,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona