STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OSTROWCU ŚW.

Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie, Trzeciaków 35
KRS: 0000044220 , NIP: 6611588959 , REGON: 290604517
star star

Cele statutowe

1.Dążenie do wszechstronnego rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1w Ostrowcu Św. poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w formie zajęć pozalekcyjnych, 2.Pomoc materialna i merytoryczna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz uczniom wybitnie uzdolnionym, 3.Promowanie i wspieranie osiągnięć twórczych nauczycieli, 4. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów młodzieży i nauczycieli z innymi ośrodkami oświatowymi w kraju i za granicą,...Rozwiń
1.Dążenie do wszechstronnego rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1w Ostrowcu Św. poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w formie zajęć pozalekcyjnych, 2.Pomoc materialna i merytoryczna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz uczniom wybitnie uzdolnionym, 3.Promowanie i wspieranie osiągnięć twórczych nauczycieli, 4. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów młodzieży i nauczycieli z innymi ośrodkami oświatowymi w kraju i za granicą, 5. Wspieranie wszelkich kontaktów sprzyjających wymianie myśli pedagogicznej, 6. Organizowanie różnych form dokształcania kadry pedagogicznej, 7. Organizowanie wymiany doświadczeń i myśli w zakresie osiągnięć dzieci i młodzieży z innymi ośrodkami, 8.Tworzenie sprzyjającej atmosfery wokół problemów szkoły, w najbliższym środowisku t.j. osiedlu i mieście, 9. Organizowanie różnych form pedagogizacji rodziców. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 316.895,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 316.895,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego