STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

Częstochowa, Śląskie, Łukasińskiego 24
KRS: 0000044175 , NIP: 5731178057 , REGON: 150002669

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości – wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego. Cel ten realizowany jest głównie poprzez działalność edukacyjną, a w szczególności zakładanie i prowadzenie szkół i przedszkoli katolickich. W roku 2022 Stowarzyszenie prowadziło 120 placówek: szkoły podstawowe, podstawowe integracyjne, licea ogólnokształcące, technika, zawodowe szkoły specja...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest troska o integralny rozwój osoby ludzkiej, który umożliwia formację wszystkich wymiarów ludzkiej osobowości – wymiaru fizycznego, społecznego, kulturowego, moralnego i duchowego. Cel ten realizowany jest głównie poprzez działalność edukacyjną, a w szczególności zakładanie i prowadzenie szkół i przedszkoli katolickich. W roku 2022 Stowarzyszenie prowadziło 120 placówek: szkoły podstawowe, podstawowe integracyjne, licea ogólnokształcące, technika, zawodowe szkoły specjalne i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, bursę szkolną oraz przedszkola i punkty przedszkolne. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 162.611.842,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.852.077,79 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 122.628,91 zł
Pozostałe 693.127,58 zł
Razem 175.279.676,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona