STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY EX-SIEDLCE GDAŃSK

Gdańsk, Pomorskie, Dywizji Wołyńskiej 25 B/3
KRS: 0000043777 , NIP: 5832513617 , REGON: 191549025

Cele statutowe

Celem Klubu jest: 1. Rozwój i popularyzacja sportu, a w szczególności piłki nożnej. 2. Rozwój i popularyzacja rekreacji i aktywnego wypoczynku. 3. Rozwój i popularyzacji sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku wśród młodzieży trudnej wychowawczo, bezrobotnej i zagrożonej patologiami społecznymi. 4. Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku rodzinnego. 5. Kontynuacja działalności oraz tradycji sekcji piłki nożnej klubu Ex-Siedlce Gdańsk. 6. Działalność na rzecz...Rozwiń
Celem Klubu jest: 1. Rozwój i popularyzacja sportu, a w szczególności piłki nożnej. 2. Rozwój i popularyzacja rekreacji i aktywnego wypoczynku. 3. Rozwój i popularyzacji sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku wśród młodzieży trudnej wychowawczo, bezrobotnej i zagrożonej patologiami społecznymi. 4. Rozwój i popularyzacja sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku rodzinnego. 5. Kontynuacja działalności oraz tradycji sekcji piłki nożnej klubu Ex-Siedlce Gdańsk. 6. Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 11. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 13. Promocja i organizacja wolontariatu. 14. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 16. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych. 17. Działalność na rzecz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.476,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 192.623,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 212.099,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona