OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RABIE NIŻNEJ

RABA NIŻNA, Małopolskie, RABA NIŻNA
KRS: 0000042526 , NIP: 7371819844 , REGON: 492010046

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną i innymi podmiotami; 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych; 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą pożarną i innymi podmiotami; 2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych; 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej; 6. Działanie na rzecz ochrony środowiska. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 48.353,71 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.743,44 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 18.654,24 zł
Razem 80.751,39 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego