PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "ŚW.JÓZEF" PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Kalwaria Zebrzydowska, Małopolskie, Rynek 26
KRS: 0000042440 , NIP: 5512003783 , REGON: 070849784

Cele statutowe

1.WYCHOWYWANIE DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ, REKREACJĘ, SPORT I TURYSTYKĘ W OPARCIU O ZASADY ETYKI KATOLICKIEJ. 2.UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ I KRAJOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ORAZ W KATOLICKICH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH SPORTOWYCH. 3.PRZYGOTOWANIE CZŁONKÓW KLUBU DO UDZIAŁU W ZAWODACH OD STARTU W MISTRZOSTWACH PARAFII AŻ DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH DLA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 4. PROWADZENI...Rozwiń
1.WYCHOWYWANIE DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ, REKREACJĘ, SPORT I TURYSTYKĘ W OPARCIU O ZASADY ETYKI KATOLICKIEJ. 2.UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWEJ I KRAJOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH ORAZ W KATOLICKICH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH IMPREZACH SPORTOWYCH. 3.PRZYGOTOWANIE CZŁONKÓW KLUBU DO UDZIAŁU W ZAWODACH OD STARTU W MISTRZOSTWACH PARAFII AŻ DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH DLA OSÓB PEŁNOSPRAWNYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 4. PROWADZENIE PROFILAKTYKI ZAPOBIEGAJĄCEJ PATOLOGIOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY JAK ALKOHOLIZM, NARKOMANIA, NIKOTYNIZM, AGRESJA ITP. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 125.689,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 280,00 zł
Razem 125.969,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona