STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Szczecin, Zachodniopomorskie, Papieża Jana Pawła II 17/3
KRS: 0000042215 , NIP: 8512017189 , REGON: 810910672
star star

Cele statutowe

Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych niepełnosprawnych. Aktywizacja społeczna członków SUTW. 1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki a w szczególności dotyczących ludzi starszych. 2. Kontynuowanie nauki języków obcych. 3. Spotkania z ludźmi nauki, kultury działających w regionie szczecińskim, w kraju lub za granicą. 4. Prowadzenie a...Rozwiń
Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych niepełnosprawnych. Aktywizacja społeczna członków SUTW. 1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki a w szczególności dotyczących ludzi starszych. 2. Kontynuowanie nauki języków obcych. 3. Spotkania z ludźmi nauki, kultury działających w regionie szczecińskim, w kraju lub za granicą. 4. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej. 5. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami SUTW. 6. Wydawanie czasopisma „PRANA”, zbiorów własnej twórczości, opracowań wspomnień oraz propagowanie wiedzy gerontologicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu 7. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych. 8. Rozwijanie w miarę potrzeb działalności gospodarczej wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe. 9. Udział w działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 12. Rozwijanie kontaktów SUTW z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 95.989,79 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 45.696,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 890,68 zł
Pozostałe 13.659,70 zł
Razem 156.236,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona