LUBARTOWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Lubartów, Lubelskie, Lubelska 68
KRS: 0000041377 , NIP: 7141714455 , REGON: 431031047

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest: - wspieranie realizacji programu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, - wspieranie, organizowanie i propagowanie działalności kulturalnej.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.144,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 11.144,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona