FUNDACJA EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Wrocław, Dolnośląskie, Racławicka 101
KRS: 0000041253 , NIP: 8992226578 , REGON: 931910454
star star

Cele statutowe

Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa poprzez: a) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i nauki, b) wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej, c) wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności edukacyjnej, d) zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości, e) udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie kontaktów międzynarodowych...Rozwiń
Celem Fundacji Edukacji Międzynarodowej jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa poprzez: a) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i nauki, b) wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej, c) wspieranie finansowe szkół wszystkich szczebli w ich działalności edukacyjnej, d) zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości, e) udzielanie pomocy innym placówkom oświatowym w zakresie kontaktów międzynarodowych, f) wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 180.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 21.744.152,89 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1.277.367,51 zł
Pozostałe 423.779,97 zł
Razem 23.625.300,37 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona