STOWARZYSZENIE ARTVIVAT!

Poznań, Wielkopolskie, Wichrowa 20B
KRS: 0000041003 , NIP: 5951383836 , REGON: 634290990
star star star star

Cele statutowe

1. SZERZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI MUZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY; 2. POMOC SPOŁECZNA, W TYM DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UMOŻLIWIANIE IM NABYWANIA I ROZWIJANIA ICH UMIEJĘTNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ MUZYCZNYCH I TANECZNYCH; 3. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 4. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ORAZ UCZESTNICZENIE W PROCESIE ICH WYCH...Rozwiń
1. SZERZENIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI MUZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY; 2. POMOC SPOŁECZNA, W TYM DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UMOŻLIWIANIE IM NABYWANIA I ROZWIJANIA ICH UMIEJĘTNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ MUZYCZNYCH I TANECZNYCH; 3. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY; 4. SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ORAZ UCZESTNICZENIE W PROCESIE ICH WYCHOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ MUZYCZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH; 5. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE OSIĄGNIĘĆ KULTURY MUZYCZNEJ MIASTA, REGIONU I KRAJU; 6. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ PROMOCJA REGIONU POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W KRAJU I ZA GRANICĄ; 7. PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACA MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI. MIĘDZY INNYMI POPRZEZ UCZESTNICZENIE W EUROPEJSKICH I ŚWIATOWYCH FESTIWALACH ORKIESTR, A W SZCZEGÓLNOŚCI W FESTIWALACH DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 635.786,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 81.465,98 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 2,11 zł
Razem 717.254,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku