STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "TRATWA"

Sandomierz, Świętokrzyskie, Zawichojska 13
KRS: 0000040513 , NIP: 8641743696 , REGON: 292418285
star star

Cele statutowe

1. Ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia. 2. Pomoc osobom niepełnosprawnym w: a/ uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową, b/ podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy i innej, c/ rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej, d/ rozwiązywaniu problemów życiowych. 3. Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności. 4. Inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację o...Rozwiń
1. Ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia. 2. Pomoc osobom niepełnosprawnym w: a/ uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową, b/ podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy i innej, c/ rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej, d/ rozwiązywaniu problemów życiowych. 3. Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności. 4. Inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób niepełnosprawnych i zdrowych. 5. Reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin wobec władz państwowych i samorządowych, wobec organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń. 6. Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7. Pomoc niepełnosprawnym dzieciom, osobom dorosłym oraz ich rodzinom w zaopatrzeniu w sprzęt i usługi rehabilitacyjne, leki, pomoc finansowa w zakresie codziennego funkcjonowania poprzez uruchamianie indywidualnych kont bankowych. 8. Pomoc i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.438.700,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 70.920,96 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 35.814,14 zł
Razem 1.545.435,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona