TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RZESZOWA

Rzeszów, Podkarpackie, Słoneczna 2
KRS: 0000039866 , NIP: 8131911539 , REGON: 690437171

Cele statutowe

Działalność społecznie użyteczna na rzecz lokalnej społecznoiści - wpływanie na rozwój działalności społeczno - kulturalnej w mieście Rzeszowie i regionie, wspamaganie rozwoju miasta Rzeszowa, popularyzacja wiedzy o mieście, regionie, jego ludziach, ochrona dóbr kultury i tradycji Rzeszowa i okolic, wspieranie inicjatyw mieszkańców miasta, promowanie miasta poza granicami, na roum europejskim, organizowanie imprez kulturalnych - festiwale, konkursy piosenek, spotkania literackie, przybliżanie...Rozwiń
Działalność społecznie użyteczna na rzecz lokalnej społecznoiści - wpływanie na rozwój działalności społeczno - kulturalnej w mieście Rzeszowie i regionie, wspamaganie rozwoju miasta Rzeszowa, popularyzacja wiedzy o mieście, regionie, jego ludziach, ochrona dóbr kultury i tradycji Rzeszowa i okolic, wspieranie inicjatyw mieszkańców miasta, promowanie miasta poza granicami, na roum europejskim, organizowanie imprez kulturalnych - festiwale, konkursy piosenek, spotkania literackie, przybliżanie sylwetek osób zasłużonych dla miasta i regionu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.607,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 88.317,28 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 94,10 zł
Razem 120.018,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona