STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH

Andrychów, Małopolskie, Starowiejska 22B
KRS: 0000039835 , NIP: 5512277888 , REGON: 356261963
star star star star

Cele statutowe

1. Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia, a także promocja zdrowia - wśród ogółu społeczności, a w szczególności wiejskiej; 2. Współpraca i pomoc dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na wsi; 3. Reprezentowanie interesów stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji; 4. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodar...Rozwiń
1. Działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia, a także promocja zdrowia - wśród ogółu społeczności, a w szczególności wiejskiej; 2. Współpraca i pomoc dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na wsi; 3. Reprezentowanie interesów stowarzyszenia i innych organizacji społecznych działających na terenie wsi wobec władzy samorządowej, rządowej oraz wobec innych organizacji; 4. Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych; 5. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet - szczególnie wiejskich i ich rodzin; 6. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie pomocy kobietom w wykonywaniu przez nie obowiązków matki, obywatelki, producentki i gospodyni; 7. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno- wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin wiejskich, upowszechniania postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym oraz poprawy stanu ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców wsi; 8. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 67.517,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.600,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.080,00 zł
Razem 78.197,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona