FUNDACJA SOLIDARNEJ POMOCY IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Poznań, Wielkopolskie, Łozowa 78
KRS: 0000039764 , NIP: 7830006805 , REGON: 632031149
star star star

Cele statutowe

1. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie wspomagania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, losowej lub zdrowotnej, 2. Pomoc finansowa lub rzeczowa dla instytucji zajmujących się działalnością charytatywną, 3. Pomoc finansowa lub rzeczowa związana z ochroną i promocją zdrowia, 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej, a w tym obchodów rocznic "Poznańskiego czerwca 1956 roku i innych związanych z HCP i regionem wielkopolski", 5. Pomoc finansowa lub rz...Rozwiń
1. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie wspomagania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, losowej lub zdrowotnej, 2. Pomoc finansowa lub rzeczowa dla instytucji zajmujących się działalnością charytatywną, 3. Pomoc finansowa lub rzeczowa związana z ochroną i promocją zdrowia, 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej, a w tym obchodów rocznic "Poznańskiego czerwca 1956 roku i innych związanych z HCP i regionem wielkopolski", 5. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 6. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 7. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 8. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 9. Pomoc finansowa lub rzeczowa w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 345.659,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 294.965,07 zł
Pozostałe 0,49 zł
Razem 640.624,86 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego