GMINNY KLUB SPORTOWY "GROMNIK"

Gromnik, Małopolskie, Witosa 4
KRS: 0000039172 , NIP: 8732751141 , REGON: 851717006
star star star

Cele statutowe

1. DĄŻENIE DO POWSTANIA I ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W REJONIE DZIAŁANIA. 2. POPULARYZOWANIE SPORTU W REJONIE DZIAŁANIA. 3. ROZWÓJ DYSCYPLIN SPORTOWYCH WYMIENIONYCH W STATUCIE. 4. CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNO-KULTURALNYM REJONU. 5. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ. 6. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ, MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. 7. Organizowanie grup ćwiczebnych i szkolenie sportowe, otaczanie op...Rozwiń
1. DĄŻENIE DO POWSTANIA I ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ W REJONIE DZIAŁANIA. 2. POPULARYZOWANIE SPORTU W REJONIE DZIAŁANIA. 3. ROZWÓJ DYSCYPLIN SPORTOWYCH WYMIENIONYCH W STATUCIE. 4. CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNO-KULTURALNYM REJONU. 5. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ. 6. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ, MAJĄCYCH NA CELU ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. 7. Organizowanie grup ćwiczebnych i szkolenie sportowe, otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju sportu, 8. Troszczenie się o wysoki poziom moralny zawodników i działaczy, 9. Organizowanie różnego rodzaju własnych zawodów sportowych oraz uczestniczenie w zawodach, imprezach sportowych organizowanych przez innych, udział w mistrzostwach klasowych, rejonowych, okręgowych i międzyokręgowych, 10. Propagowanie rozwoju sportu i turystyki przez aktywne uczestnictwo w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich, okręgowych i innych, 11.Organizowanie kursów, obozów sportowych zawodników, sędziów i działaczy, 12. Korzystanie z własnych obiektów sportowych oraz innych znajdujących się w rejonie działania Klubu za zgodą ich właścicieli, 13. Współdziałanie w zakresie sportu i wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami, 14. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji swoich zadań. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 111.691,96 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 111.691,96 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona