FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO

Poznań, Wielkopolskie, Junikowska 48
KRS: 0000039129 , NIP: 7791497241 , REGON: 630677433

Cele statutowe

Celem statutowym Fundacji jest działalność na rzecz ośrodków misyjnych w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz pobudzanie - zwłaszcza wśród studentów - wrażliwości wobec ludzkiego cierpienia i umożliwienie udzielania pomocy potrzebującym. Zadania Fundacji w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,...Rozwiń
Celem statutowym Fundacji jest działalność na rzecz ośrodków misyjnych w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie udzielania pomocy medycznej oraz pobudzanie - zwłaszcza wśród studentów - wrażliwości wobec ludzkiego cierpienia i umożliwienie udzielania pomocy potrzebującym. Zadania Fundacji w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocji i organizacji wolontariatu są w szczególności: przygotowanie studentów, lekarzy, pielęgniarek i misjonarzy do świadczenia pomocy medycznej w krajach tropikalnych, organizowanie pomocy materialnej i medycznej dla ośrodków misyjnych, propagowanie wiedzy o pracy misjonarzy i misjonarzach w krajach Globalnego Południa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.189.872,66 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 88,35 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 3.189.961,01 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona