LIONS CLUB KATOWICE "BARBÓRKA"

Katowice, Śląskie, Dworcowa 5
KRS: 0000038413 , NIP: 6342439340 , REGON: 277618107
star star star

Cele statutowe

Każdy z Klubów Lions ma pełną autonomię w wyznaczaniu celów działania, wspierającego osoby, organizacje i instytucje lokalne. Dla osiągnięcia efektu dużej skali, wysiłki poszczególnych Klubów bywają często łączone we wspólnych programach regionalnych, krajowych i w akcjach ogólnoświatowych. Ponieważ nasze działania mają wspólną motywację i wynikają z akceptowanej przez wszystkich z nas wizji, łączą nas wspólne cele: szerzenie postaw prospołecznych, uczciwości w sprawowaniu rządów i prow...Rozwiń
Każdy z Klubów Lions ma pełną autonomię w wyznaczaniu celów działania, wspierającego osoby, organizacje i instytucje lokalne. Dla osiągnięcia efektu dużej skali, wysiłki poszczególnych Klubów bywają często łączone we wspólnych programach regionalnych, krajowych i w akcjach ogólnoświatowych. Ponieważ nasze działania mają wspólną motywację i wynikają z akceptowanej przez wszystkich z nas wizji, łączą nas wspólne cele: szerzenie postaw prospołecznych, uczciwości w sprawowaniu rządów i prowadzeniu biznesu wzmacnianie lokalnych więzi społecznych profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie osób starszych i dzieci pomoc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych pomoc w wychowaniu, edukacji, usamodzielnianiu się i wychodzeniu z patologii społecznych wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kształceniu i starcie w dorosłe życie pomoc poszkodowanym w wyniku kataklizmów i katastrof humanitarnych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 110.646,27 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 110.646,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku